CINDYWONG

First:

修完后看着这画面,总觉得有很多话想说

又说不出来


微博 @first同学

28/07/2014 UK/Pembroke

DINGSANLANG:

也有生来贫寒的小猫,从没有见过罐头,一脸狐疑的样子。一见罐头就躲开了,这样的话,只能兜头抓住,迫使其确切的闻到肉味,小猫也不是傻货,就此明白,罐头是好物。

我所理解的构成

刘永:

拍着拍着就成这种风格了,我喜欢这种构成,其中大部分都是极简的,每个人都有极简的方法,不过我喜欢这种写实的、的的确确存在过的画面(PS.第一张除外)。一部分手机拍的,一部分18-55拍的。


看图吧~


=====================分割线=======================
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接
                                                查看大图链接